P-Poż - Systemy Sygnalizacji Pożarowej

P-Poż - Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Aktualizowano: 2017-03-16 17:27:00

W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą przede wszystkim czujki pożarowe, sygnalizatory alarmowe oraz centrala alarmowa. Centrala steruje urządzeniem gaśniczym, uruchamia je
w przypadku alarmu, jednocześnie przesyłając informację do straży pożarnej. System musi mieć gwarancję działania również
w przypadku braku zasilania (zasilanie awaryjne, akumulatory).
W przypadku systemów ppoż najważniejszy jest przemyślany projekt, rozmieszczenie elementów musi być precyzyjne
i przemyślane, uwzględniające przepisy i normalizacje prawne. Należy również pamiętać o przygotowaniu instrukcji na wypadek pożaru. Projekt musi uzyskać akceptację straży pożarnej. System ppoż powinien być zintegrowany z innymi systemami tj.: DSO, oświtlenie awaryjne, kontrola dostępu, co dodatkowo zwiększa jego efektywność i umożliwia szybką ewakuację z zagrożonego obszaru.