Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski

Aktualizowano: 2017-02-19 10:32:00

Wsparcie dla inwestora na etapie wykonania i realizacj projektu
w zakresie oceny, czy prace nad projektem lub systemem są
zgodne z oczekiwaniami klienta i nie generują niepotrzebnych kosztów. Na etapie wykonywania inwestycji możemy pośredniczyć pomiędzy generalnym wykonawcą a inwestorem w celu przeprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie związanych z korektą budżetu.