SKD - Systemy Kontroli Dostępu

SKD - Systemy Kontroli Dostępu

Aktualizowano: 2017-03-16 17:19:00

System kontroli dostępu uniemożliwia wstęp do pomieszczeń osobom nieupoważnionym, natomiast pozwala na przemieszczanie się w określonych, wyznaczonych strefach. System działa w oparciu o elementy tj.: zamki szyfrowe, zamki hotelowe, karty zbliżeniowe, kontrola biometryczna. Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony przed kradzieżą system pozwala na analizę danych o obecności i poruszaniu się osób po obiekcie, co znajduje zastosowanie np: w zakładach pracy (kontrola wejść i wyjść pracowników), ponadto generuje dane o składzie osobowym, co jest bardzo istotne np. w przypadku nagłej ewakuacji budynku.