SSWiN - Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

SSWiN - Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

Aktualizowano: 2017-03-16 17:19:00

System sygnalizacji włamania i napadu jest najczęściej stosowanym systemem służącym zabezpieczeniu obiektów. Niektóre instytucje (np.: banki, obiekty posiadające kancelarie tajne, przechowujące dane osobowe) mają ustawowy obowiązek zastaosownia tego typu sytemu w odpowiedniej klasie. SSWiN w bardzo skuteczny sposób zabezpiecza obiekt poprzez przesłanie informacji o niepożądanym zdarzeniu do odpowiednich służb tj. agencja ochrony, policja.